Komisje i Zespoły Wydziałowe

Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia:

- dr hab. Joanna Sobiesiak, prof. UMCS

- dr hab. Anna Zakościelna, prof. UMCS

- dr hab. Piotr Łuczkiewicz, prof. UMCS

- dr hab. Marek Konstankiewicz, prof. UMCS

- dr hab. Mariusz Ausz, prof. UMCS

- dr hab. Małgorzata Kołacz-Chmiel

- mgr Katarzyna Derkacz – pracownik administracji

- Magdalena Kołodziej – przedstawiciel studentów

- Dariusz Otrębski – przedstawiciel studentów

Wydziałowa Komisja ds. potwierdzania efektów uczenia się:

- dr hab. Dariusz Tarasiuk, prof. UMCS – przewodniczący

- dr hab. Dariusz Słapek, prof. UMCS

- dr hab. Piotr Łuczkiewicz, prof. UMCS

- dr hab. Małgorzata Kołacz-Chmiel

- dr hab. Artur Górak

- Bohdan Korol – przedstawiciel studentów

Zespół programowy dla kierunku Archeologia:

- dr hab. Piotr Łuczkiewicz, prof. UMCS – przewodniczący

- dr hab. Halina Taras, prof. UMCS

- dr Marcin Szeliga

- Mateusz Rochecki – przedstawiciel studentów

- Mateusz Jezuit – przedstawiciel studentów

Zespół programowy dla kierunku Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi:

- dr hab. Artur Górak – przewodniczący

- dr hab. Marek Konstankiewicz, prof. UMCS

- dr Robert Stępień

- Julia Kowalska – przedstawiciel studentów

- Oliwia Dolak – przedstawiciel studentów

Zespół programowy dla kierunku Historia:

- dr hab. Dariusz Tarasiuk, prof. UMCS – przewodniczący

- dr hab. Mariusz Ausz, prof. UMCS

- dr hab. Paweł Madejski

- Mateusz Jeleń – przedstawiciel studentów

- Rafał Juściński – przedstawiciel studentów

Zespół programowy dla kierunku Turystyka historyczna:

- prof. dr hab. Grzegorz Jawor – przewodniczący

- dr hab. Małgorzata Kołacz-Chmiel

- dr hab. Ireneusz Łuć, prof. UMCS

- Mateusz Kopyt – przedstawiciel studentów

Zespół programowy dla kierunku Studia śródziemnomorskie – podróże historyczne:

- prof. dr hab. Grzegorz Jawor – przewodniczący

- prof. dr hab. Andrzej Pleszczyński

- dr hab. Dariusz Słapek, prof. UMCS

- dr hab. Piotr Bednarz, prof. UMCS

- dr hab. Mariusz Ausz, prof. UMCS

- dr hab. Ireneusz Łuć, prof. UMCS

- dr hab. Barbara Niezabitowska-Wiśniewska

- dr hab. Małgorzata Kołacz-Chmiel

- dr Joanna Bugajska-Więcławska

- dr Kamil Jakimowicz

- Dariusz Otrębski – przedstawiciel studentów