Komisje i Zespoły Wydziałowe

Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia:

 • dr hab. Joanna Sobiesiak, prof. UMCS
 • prof. dr hab. Anna Zakościelna
 • dr hab. Piotr Łuczkiewicz, prof. UMCS
 • dr hab. Marek Konstankiewicz, prof. UMCS
 • dr hab. Mariusz Ausz, prof. UMCS
 • dr hab. Małgorzata Kołacz-Chmiel
 • mgr Katarzyna Derkacz – pracownik administracji
 • Agata Krasowska – przedstawiciel studentów
 • Mateusz Jeleń – przedstawiciel studentów

Wydziałowa Komisja ds. potwierdzania efektów uczenia się:

 • dr hab. Dariusz Tarasiuk, prof. UMCS – przewodniczący
 • dr hab. Dariusz Słapek, prof. UMCS
 • dr hab. Piotr Łuczkiewicz, prof. UMCS
 • dr hab. Małgorzata Kołacz-Chmiel
 • dr hab. Artur Górak
 • Bohdan Korol – przedstawiciel studentów
 • Maria Dziurdzia - przedstawiciel studentów

Zespół programowy dla kierunku Archeologia:

 • dr hab. Piotr Łuczkiewicz, prof. UMCS – przewodniczący
 • dr hab. Halina Taras, prof. UMCS
 • dr Marcin Szeliga
 • Wiktoria Janicka - przedstawiciel studentów

Zespół programowy dla kierunku Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi:

 • dr hab. Artur Górak – przewodniczący
 • dr hab. Marek Konstankiewicz, prof. UMCS
 • dr Robert Stępień
 • Jakub Gęśla – przedstawiciel studentów
 • Oliwia Dolak – przedstawiciel studentów

Zespół programowy dla kierunku Historia:

 • dr hab. Dariusz Tarasiuk, prof. UMCS – przewodniczący
 • dr hab. Mariusz Ausz, prof. UMCS
 • dr hab. Paweł Madejski
 • Mateusz Jeleń – przedstawiciel studentów
 • Kinga Kopeć – przedstawiciel studentów

Zespół programowy dla kierunku Turystyka historyczna:

 • prof. dr hab. Grzegorz Jawor – przewodniczący
 • dr hab. Małgorzata Kołacz-Chmiel
 • dr hab. Ireneusz Łuć, prof. UMCS
 • Mateusz Kopyt – przedstawiciel studentów

Zespół programowy dla kierunku Studia śródziemnomorskie – podróże historyczne:

 • prof. dr hab. Grzegorz Jawor – przewodniczący
 • prof. dr hab. Andrzej Pleszczyński
 • dr hab. Dariusz Słapek, prof. UMCS
 • dr hab. Piotr Bednarz, prof. UMCS
 • dr hab. Mariusz Ausz, prof. UMCS
 • dr hab. Ireneusz Łuć, prof. UMCS
 • dr hab. Barbara Niezabitowska-Wiśniewska, prof. UMCS
 • dr hab. Małgorzata Kołacz-Chmiel
 • dr Joanna Bugajska-Więcławska
 • dr Kamil Jakimowicz
 • Jarosław Przypis – przedstawiciel studentów

Geowizualizacja historyczna i archeologiczna:

 • prof. dr hab. Andrzej Pleszczyński - przewodniczący
 • prof. dr hab. Grzegorz Jawor
 • prof. dr hab. Anna Zakościelna
 • dr hab. Joanna Sobiesiak, prof. UMCS
 • dr hab. Michał Tomaszek, prof. UMCS
 • dr hab. Marek Florek
 • dr Marcin Szeliga
 • Rafał Juściński – przedstawiciel studentów

Geoarcheologia:

 • dr Marcin Szeliga - przewodniczący
 • dr hab. Barbara Niezabitowska-Wiśniewska, prof. UMCS
 • dr Marcin Maciejewski
 • dr Tomasz Dzieńkowski
 • Szoszana Keller – przedstawiciel studentów

Specjalność dezinformacja historyczna na kierunku historia:

 • dr hab. Paweł Madejski – przewodniczący
 • dr hab. Dariusz Słapek, prof. UMCS
 • dr hab. Marek Konstankiewicz, prof. UMCS
 • dr hab. Piotr Bednarz, prof. UMCS
 • dr hab. Mariusz Korzeniowski, prof. UMCS
 • Patrycja Żabska – przedstawiciel studentów