NA ZAJĘCIA

Prosimy o przesyłanie zapytania co do dostępności sal wykładowych:

mgr Jarosław Wojtaszko - jaroslaw.wojtaszko@mail.umcs.pl

mgr Katarzyna Derkacz - katarzyna.derkacz@mail.umcs.pl


 Skieruj pismo do Dziekana Wydziału z prośbą o udostępnienie sal. UWAGA: pismo takie nie jest potrzebne, jeśli rezerwują Państwo salę na egzaminy, zaliczenia, odrabianie zajęć itp. Wówczas wystarczy samo dokonanie rezerwacji.

Sale, które mają zainstalowane oprogramowanie MS Teams: nr 24, 30, 1 i Sala Obrad Rady Wydziału. 
Sale, które mają oprogramowanie do streamingu: nr 17, 18 i 19.