Koło Nauk Pomocniczych Historii

Siedziba Organizacji:
Wydział Historii i Archeologii UMCS
Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4A
20-031 Lublin

Opiekun:
dr hab. Tomisław Giergiel

Koło wpisane do Rejestru Organizacji pod numerem OU/179/2022