Kolegium Dziekańskie

Skład:

  • dr hab. Joanna Sobiesiak, prof. UMCS - Dziekan             
  • prof. dr hab. Anna Zakościelna - Prodziekan ds. studenckich                                 
  • dr hab. Dariusz Słapek, prof. UMCS – Dyrektor Instytutu Historii  
  • dr hab. Piotr Łuczkiewicz, prof. UMCS – Dyrektor Instytutu Archeologii               
  • Daria Gorzkiewicz - Przedstawiciel Samorządu Studentów
  • mgr Jarosław Buniowski - Przedstawiciel Samorządu Doktorantów
  • dr hab. Mariusz Ausz, prof. UMCS - Przedstawiciel Związków Zawodowych UMCS (z głosem doradczym)