STUDIA I STOPNIA:

I ROK

Specjalność: Archeologia konfliktu. Wojna i przemoc w pradziejach – siatka 2022/2023 (od 1 października 2022)

Specjalność: Archeologia Polski i powszechna – siatka 2022/2023 (od 1 października 2022)

I ROK siatka 2021/2022

II ROK – siatka 2019/2020

III ROK – siatka 2019/2020

STUDIA II STOPNIA:

I ROK

Specjalność: Archeologia historyczna – siatka 2019/2020

Specjalność: Archeologia pradziejowa – siatka 2019/2020

II ROK

Specjalność: Archeologia historyczna – siatka 2019/2020

Specjalność: Archeologia pradziejowa – siatka 2019/2020