STUDIA I STOPNIA:

I ROK

Specjalność: Archeologia konfliktu. Wojna i przemoc w pradziejach – siatka 2022/2023

Specjalność: Archeologia Polski i powszechna – siatka 2022/2023

II ROK

Specjalność: Archeologia konfliktu. Wojna i przemoc w pradziejach – siatka 2022/2023

Specjalność: Archeologia Polski i powszechna – siatka 2022/2023

III ROK – siatka 2021/2022

STUDIA II STOPNIA:

I ROK

Specjalność: Archeologia historyczna – siatka 2019/2020

Specjalność: Archeologia pradziejowa – siatka 2019/2020

II ROK

Specjalność: Archeologia historyczna – siatka 2019/2020

Specjalność: Archeologia pradziejowa – siatka 2019/2020