Koło Naukowe Historyków Oratorów

Cele Koła:

  • Pogłębianie wiedzy historycznej Członków Koła.
  • Organizacja debat dotyczących tematów historycznych oraz historiograficznych.
  • Doskonalenie umiejętności oratorskich i retorycznych.
  • Promocja debaty jako formy nauki.
  • Wdrażanie Członków do samodzielnej pracy badawczej.
  • Działalność dla dobra Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Zobacz więcej: Organizacje UMCS Facebook , Instagram