Czas wolny

→ Działam dla UMCS: https://www.umcs.pl/pl/dzialam-dla-umcs,12462.htm

→ Centrum Kultury Fizycznej UMCS: https://www.umcs.pl/pl/ckf.htm

→ Akademicki Związek Sportowy UMCS: https://azs.umcs.pl/

→ Akademickie Centrum Kultury i Mediów UMCS Chatka Żaka: https://www.umcs.pl/pl/chatka.htm

→ Chór Akademicki UMCS im. Jadwigi Czerwińskiej: 

https://www.umcs.pl/pl/chor-akademicki-umcs-im-jadwigi-czerwinskiej,9451.htm

→ Zespół Tańca Ludowego UMCS im. Stanisława Leszczyńskiego: 

https://www.umcs.pl/pl/zespol-tanca-ludowego-umcs,9464.htm

→ Zespół Tańca Towarzyskiego UMCS "Impetus": 

https://www.umcs.pl/pl/zespol-tanca-towarzyskiego-umcs-impetus-,9465.htm

→ Ogród Botaniczny UMCS: https://www.umcs.pl/pl/ogrod-botaniczny.htm

→ Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy UMCS: https://www.umcs.pl/pl/albrechtowka.htm