Obowiązujące procedury

Załączone dokumenty dotyczą norm przyjętych dla Wydziału Historii i Archeologii

 

 

 

 

 

UCHWAŁY Kolegium Dziekańskiego Wydziału Historii i Archeologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w sprawie przydzielania zajęć seminaryjnych

Uchwała Nr 1/VI/2022 z dn. 30 czerwca 2022 r.

 

 

Rozwiązywanie problemów i konfliktów

 

 

Zgłoszenia awarii sprzętu komputerowego: Pracownicy Wydziału