Plany zajęć

PLANY ZAJĘĆ W SEMESTRZE ZIMOWYM ROKU AKADEMICKIEGO 2022/2023

Proszę śledzić zmiany w planach - ostatnia aktualizacja: 2022-11-29]

 

Uwaga: w roku akademickim 2022/23 dla studentów I roku prowadzone będą następujące szkolenia (w języku polskim oraz języku angielskim) w formule on-line:

  • bezpieczeństwo i higiena pracy (prowadzący: mgr Witold Muszyński),
  • etyka i odpowiedzialność dyscyplinarna studentów (prowadzący: dr Jakub Kosowski),
  • przysposobienie biblioteczne (prowadzący: mgr Grzegorz Szczypa).

Szkolenia obejmują osoby, które po raz pierwszy rozpoczynają studia na UMCS w formie stacjonarnej niestacjonarnej pierwszego i drugiego stopnia (w przypadku, gdy nie odbyli tych szkoleń w ramach studiów I stopnia) oraz jednolitych studiów magisterskich.

Szkolenia są obowiązkowe dla w/w studentów i zostaną zakończone testami zaliczeniowymi on-line.

W celu realizacji szkoleń student powinien zalogować się (przy pomocy nazwy użytkownika i hasla identycznego jak do systemu USOS) na stronie: https://kampus.umcs.pl i wejść w: Szkolenia ogólnouniwersyteckie > Obowiązkowe szkolenia na studiach licencjackich i magisterskich. 

Wszyscy wymienieni zobowiązani są do zaliczenia szkoleń w terminie: od 03.10.2022r. do 15.02.2023 r.