STUDIA I STOPNIA:

I ROK

Specjalność: Nauczycielska – siatka 2020/2021

Specjalność: Zarządzanie Dziedzictwem Kulturowym i Komercjalizacja Wiedzy Historycznej – siatka 2019/2020

II ROK

Specjalność: Nauczycielska – siatka 2020/2021

Specjalność: Zarządzanie Dziedzictwem Kulturowym i Komercjalizacja Wiedzy Historycznej – siatka 2019/2020

III ROK

Specjalność: Nauczycielska – siatka 2020/2021

Specjalność: Zarządzanie Dziedzictwem Kulturowym i Komercjalizacja Wiedzy Historycznej – siatka 2019/2020

STUDIA II STOPNIA:

I ROK

Specjalność: Nauczycielska – siatka 2022/2023

Specjalność: Turystyka historyczna – siatka 2020/2021

Specjalność: Historia stosowana – siatka 2019/2020

II ROK

Specjalność: Nauczycielska – siatka 2022/2023

Specjalność: Turystyka historyczna – siatka 2020/2021

Specjalność: Historia stosowana – siatka 2019/2020