Administracja Wydziału

p.o. Kierownika administracji Wydziału:

mgr Magdalena Jabłońska- Kwiecień
p. 037, tel. (+48) 81-537-27-57

Asystent Dziekana:

mgr Magdalena Walczak
p. 034, tel. (+48) 81-537-27-60

Stanowisko ds. finansów i zamówień publicznych:

mgr inż. Tomasz Kosa
p. 036, tel. (+48) 81-537-27-59

Stanowisko ds. informacji i promocji:

mgr Joanna Kuropatnicka
p. 036, tel. (+48) 81-537-27-62

Stanowiska ds. jakości kształcenia i ds. obsługi procesu dydaktycznego:

mgr Katarzyna Derkacz, p. 038, tel. 81-537-27-56
mgr Jarosław Wojtaszko, p.038, tel. 81 537-27-56

Stanowiska ds. obsługi studentów i doktorantów:

mgr Małgorzata Przybycień, p. 039, tel. 81 537-27-55

Studia doktoranckie: mgr Magdalena Jabłońska- Kwiecień p. 037, tel. (+48) 81-537-27-57

Obsługa działalności badawczej w instytutach - asystenci dyrektora/ Stanowisko ds. obsługi działalności badawczo-rozwojowej w dyscyplinie

  • Instytut Archeologii, mgr Dorota Tymczak, tel. 81 537-52-86
  • Instytut Historii, dr Mateusz Byra, tel. 81 537-52-82

Świadczenia socjalne dla studentów i doktorantów:
mgr Katarzyna Czechowska, pok. 024, tel. 81-537-53-79