Administracja Wydziału

Kierownik administracji Wydziału:

mgr Magdalena Jabłońska-Kwiecień
p. 037, tel. (+48) 81-537-27-57

Asystent Dziekana:

mgr Magdalena Walczak
p. 034, tel. (+48) 81-537-27-60

Stanowisko ds. finansów i zamówień publicznych:

mgr inż. Tomasz Kosa
p. 039, tel. (+48) 81-537-27-59

mgr Magdalena Tarnowska
p. 039, tel. (+48) 81-537-27-59

Stanowisko ds. informacji i promocji:

dr Paulina Litka
p. 036, tel. (+48) 81-537-28-94

Stanowiska ds. jakości kształcenia i ds. obsługi procesu dydaktycznego:

mgr Katarzyna Derkacz, p. 038, tel. (+48) 81-537-27-56
mgr Jarosław Wojtaszko, p. 038, tel. (+48) 81 537-27-77

Stanowiska ds. obsługi studentów i doktorantów:

lic. Klaudia Sawka, p. 036, tel. (+48) 81 537-27-55
mgr Małgorzata Przybycień, p. 036, tel. (+48) 81 537-27-55

Studia doktoranckie: mgr Magdalena Jabłońska-Kwiecień p. 037, tel. (+48) 81-537-27-57

Obsługa działalności badawczej w instytutach - asystenci dyrektora/Stanowisko ds. obsługi działalności badawczo-rozwojowej w dyscyplinie:

  • Instytut Archeologii, mgr Magdalena Węcławska, p. 018, tel. (+48) 81 537-52-86
  • Instytut Historii, dr Mateusz Byra, tel. (+48) 81 537-52-82

Świadczenia socjalne dla studentów i doktorantów:
mgr Katarzyna Czechowska, pok. 13 (obok Sali Obrad RW), tel. (+48) 81-537-53-79