TURYSTYKA HISTORYCZNA

STUDIA I STOPNIA: 

I ROK - siatka 2022/2023 (Turystyka historyczna 7-semestralna)

II ROKsiatka 2019/2020 (Turystyka historyczna 6-semestralna)

III ROKsiatka 2019/2020 (Turystyka historyczna 6-semestralna)