Ubezpieczenia NNW

Władze Uczelni wraz z Samorządem Studentów uprzejmie informują, że umowa ubezpieczenia studentów od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na rok akademicki 2022/2023 została zawarta z firmą InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group.

 

  • Okres ubezpieczenia: od 01.10.2022 r. do 30.09.2023 r.
  • Składka na ubezpieczenie: 45 zł
  • Suma ubezpieczenia: 50 000 zł

 

Więcej informacji: https://www.umcs.pl/pl/nnw-2022-2023,11474.htm#page-1