Sztuczna inteligencja zmienia nasz świat – podcast „Głos nauki”

Gościem kolejnego odcinka podcastu „Głos nauki” jest dr Kamil Filipek z Katedry Socjologii Gospodarki i Metod Badań Społecznych UMCS, który opowie, czym jest sztuczna inteligencja, jakie ma zastosowania i czy może być niebezpieczna dla człowieka. Rozmowę przeprowadziła Magdalena Cichocka z Centrum Prasowego UMCS.

Anthony Elliott, jeden z ekspertów, który zajmuje się sztuczną inteligencją, wymienia aż siedem jej definicji (…). Sztuczna inteligencja to inteligentne zachowania, a więc zdolność maszyn i systemów zautomatyzowanych do naśladowania ludzkiego zachowania (…). To także zdolność rozumowania, czyli umiejność wytwarzania pewnych znaczeń, znaków i wartości (…). Sztuczna inteligencja jest również rozumiana jako pewien kod komputerowy (…). Zatem odpowiedź na pytanie, czym jest dzisiaj sztuczna inteligencja, wcale nie jest prosta. Nie mamy takiej ogólnej sztucznej inteligencji, ale mamy inteligencję, która sprawdza się bardzo dobrze w wybranych wymiarach ludzkiej aktywności – mówi dr Kamil Filipek.

 

Dr Kamil Filipek – doktor w Katedrze Socjologii Gospodarki i Metod Badań Społecznych UMCS. Socjolog, który zajmuje się analizą sieci społecznych, mediów społecznościowych oraz problemami sztucznej inteligencji, a także data scientist w AIbusters, gdzie buduje rozwiązania służące przetwarzaniu języka naturalnego. Programuje w językach R i Python. W przeszłości odbył staż podoktorski w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW. Obecnie m.in. kierownik projektu „DARIAH.PL – Cyfrowa Infrastruktura Badawcza dla Humanistyki i Nauk o Sztuce” na UMCS.

Fot. Bartosz Proll

    Aktualności

    Data dodania
    29 lipca 2022