Zakup oprogramowania Microsoft (SAP)

Złóż wniosek w systemie SAP  - w transakcji MM_WNIOSEK

Po wejściu do transakcji wybierz "Wniosek zakupowy-tworzenie".

Następnie uzupełnij poszczególne dane:

 • klasyfikacja: D (dostawa)
 • procedura: NDT (nie dotyczy)
 • jednostka realizująca procedurę: K300 (LubMAN UMCS)
 • następnie proszę wybrać rodzaj zamawianego oprogramowania:

Numer indeksu

Nazwa produktu

Pzewidywany koszt zakupu
(zł / brutto)

31000030

Pakiet biurowy MS Office Professional dla komputera PC

500

31000061

Pakiet biurowy MS Office dla komputera Apple

400

31000062

System operacyjny MS Windows Professional Upgrade

400

W przypadku chęci zamówienia innego oprogramowania z cennika Microsoft: każdorazowo prosimy o wcześniejszy kontakt z Panem Mariuszem Koziejem - tel. 537 61 67 - celem dokonania bieżącej wyceny kosztów zakupu i sprawdzenia dostępności.

 • data dostawy: prosimy przyjąć datę co najmniej 14 dni
 • następnie wpisz źródła finansowania:
  • element PSP
  • MPK
 • jeśli potrzebujesz na zakup oprogramowania osobnej faktury (np. zakup z kosztów projektu), wybierz opcję: Os. fak. (osobna faktura)
 • w przypadku, gdy nie potrzebujesz osobnej faktury, a pobranie licencji nastąpi z magazynu, wybierz skład R910, zaznacz pole "pobranie" oraz wybierz odpowiedni rodzaj ruchu:
  • 201 - wydanie magazynowe dla MPK
  • 221 - wydanie magazynowe dla projektu
  • 261 - wydanie magazynowe dla zlecenia

Następnie wypełnij pozostałe wymagane pola we wniosku i zarejestruj wniosek.

Do wniosku dołącz druk informacyjny z danymi odbiorcy licencji (do pobrania w poniższym załączniku).