Ubezpieczenie NNW w roku akademickim 2014/2015

Władze Uczelni wraz z Samorządem Studentów uprzejmie informują, że ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków studentów na rok akademicki 2014/2015 zawarte zostało z InterRisk S.A. Vienna Insurance Group oddział Lublin (ul. Zamoyska 47, 20-102 Lublin).

Ochrona ubezpieczeniowa: od 01.10.2014 r. do 30.09.2015 r.
Składka na ubezpieczenie: 45 zł
Suma ubezpieczenia: 53 000 zł
Seria i numer polisy: EDU-G 001576

Składkę należy wpłacać do: 04.12.2014 r.

Składkę można opłacić:

 • w siedzibie ZUSS UMCS, DS. Babilon, pok. 4 w godz. 9.00-15.00
 • w dziekanacie Wydziału Biologii i Biotechnologii, Wydziału Chemii oraz Wydziału Prawa i Administracji
 • przelewem na konto internetowe:
  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin
  nr rachunku: 31 1140 1094 0000 2905 1600 1214
 • tytułem: Ubezpieczenie studenckie, Imię, Nazwisko, Wydział

Aby zgłosić szkodę należy pobrać ze strony internetowej InterRisk wniosek (polisa EDU-PLUS podstawowa) oraz dołączyć komplet dokumentacji potwierdzającej zajście wypadku.

Studenci, który w roku akademickim 2014/2015 będą odbywać praktyki zawodowe, zajęcia terenowe, zajęcia laboratoryjne zobowiązani są do posiadania ubezpieczenia NNW.

  Aktualności

  Autor
  Piotr Widomski
  Data dodania
  5 października 2014