Aktualności

Ubezpieczenie NNW dla studentów 2017/2018
09.10.2017

Ubezpieczenie NNW dla studentów 2017/2018

Władze Uczelni wraz z Samorządem Studentów uprzejmie informują, że umowa ubezpieczenia studentów od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na rok akademicki 2017/2018 została zawarta z firmą InterRisk S.A., Vienna Insurance Group O/Lublin (ul.... więcej
1