Szkolenia z podstaw programowania/Workshops in basics of programming


[ENG below]


Komisja Informatyzacji Zarządu Uczelnianego Samorządu Studentów UMCS (ZUSS) razem z Samorządem Studentów Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS (RWSS MFI) zaprasza na szkolenia z programowania od podstaw! Wszystkie szkolenia będą prowadzone w budynku D (Instytut Fizyki) na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS. Formularz jest otwarty do 1 kwietnia br. włącznie.


GRUPY SZKOLENIOWE

Poniedziałki Java - sala D111 od godz. 17:30 prowadzone w jęz. pol.
Wtorki  Python - sala D202 od godz. 17:00 prowadzone w jęz. pol.
Środy  C++ - sala D202 od godz. 17:00 prowadzone w jęz. pol.
Czwartki  Python - sala D203 od godz. 17:00 prowadzone w jęz. ang.

W celu dołączenia prosimy o wypełnienie formularza:
https://www.umcs.pl/pl/enqForm,szkolenie-z-podstaw-programowania,1395.html

  


[ENG]


Committee for Informatization of the UMCS Student Union Government (ZUSS), along with the Student Union of the Faculty of Mathematics, Physics and Computer Science (RWSS MFI), would like to invite you all for the workshops in basics of programming! All workshops wil be conducted in the building D (Insitute of Physics) at the aforementioned faculty. The form is open for submissions until April 1st.


TRAINING GROUPS

Mondays  Java - room D111    starting at 17:30 conducted in Polish
Tuesdays  Python - room D202    starting at 17:00 conducted in Polish
Wednesdays  C++ - room D202    starting at 17:00 conducted in Polish
Thurdays  Python - room D203    starting at 17:00 conducted in English

In order to participate, fill in this form: 
https://www.umcs.pl/pl/enqForm,workshops-in-basics-of-programming,1394.html

    Aktualności

    Autor
    Michał Mikulski
    Data dodania
    25 marca 2023