Program stypendiów rządu francuskiego (BGF)

Szanowni Państwo, Ambasada Francji w Polsce oraz Instytut Francuski w Polsce rozpoczynają przyjmowanie kandydatur w ramach programu stypendiów rządu francuskiego (BGF). Program skierowany jest do polskich studentów i umożliwia wymianę uniwersytecką oraz naukową między Francją i Polską.

Stypendia przyznawane są we wszystkich dyscyplinach, ale w roku akademickim 2015/2016 następujące dziedziny będą traktowane w sposób priorytetowy: energia (energia jądrowa, energia z paliw kopalnianych, energie odnawialne), zrównoważony rozwój, agronomia i bezpieczeństwo żywnościowe, nanotechnologie, fizyka jądrowa, astronomia, nauki o życiu i onkologia, kataliza, biotechnologia, technologie informatyczne i telekomunikacyjne oraz tematyka zawarta w programie ramowym Horizon 2020 dotycząca badań naukowych i innowacji.

 

Prosimy o zwrócenie uwagi na ostateczne daty składania wniosków dla poszczególnych programów stypendialnych:

 • Master 2 i doktorat en cotutelle: data składania podań 06/03/2015
 • Copernic (międzynarodowy program w dziedzinie zarządzania): data składania podań 06/03/2015
 • Master 2 stypendium artystyczne: data składania podań 20/02/2015  
 • Stypendium badawcze: data składania podań  01/05/2015

 

Informacje na temat programu stypendiów oraz kryteria kwalifikacyjne zostały zamieszczone na stronie Ambasady Francji w Polsce w rubryce „Stypendia”: http://www.ambafrance-pl.org/Stypendia-2015-2016

 

Formularze dla kandydatów udostępnione są na stronie Instytutu Francuskiego w Polsce w rubryce „Stypendia”: http://institutfrancais.pl/sciences-universites/pl/prezentacja2/

 

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące programu stypendialnego, roli Ambasady Francji w Polsce oraz studiów we Francji opublikowane są na stronie: http://institutfrancais.pl/sciences-universites/pl/frequently-asked-questions/

 
Zapraszamy do udziału.

  Aktualności

  Autor
  Piotr Widomski
  Data dodania
  14 grudnia 2014