MOST - spotkanie informacyjne

Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów na spotkanie informacyjne odnośnie programu MOST.

MOST - jest programem mobilności studentów i doktorantów. Daje możliwość odbycia części studiów (semestru lub roku akademickiego) na innej uczelni. Uczestniczyć w Programie może student po ukończeniu drugiego semestru studiów – w przypadku studentów studiów I stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich lub pierwszego semestru – w przypadku studentów studiów II stopnia.

W programie:
- przedstawienie idei Programu
- objaśnienie zasad funkcjonowania
- zachęcenie do skorzystania z Programu

Data: 15 kwietnia 2015 r
Godzina: 13.30
Miejsce: Instytut Informatyki UMCS sala nr 332

    Aktualności

    Data dodania
    11 kwietnia 2015