Konkurs Grantowy Samorządu Studentów UMCS (listopad 2016)

Trwa Konkurs Grantowy Samorządu Studentów UMCS. Łączna kwota przeznaczona na realizację programu grantowego to 15.000 zł.

O dofinansowanie mogą ubiegać się samorządy studenckie, koła naukowe oraz inne uczelniane organizacje studenckie działające na podstawie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz wpisane do Rejestru Organizacji prowadzonego przez Rektora.

Uprawnione podmioty mogą ubiegać się o dofinansowanie na zakup sprzętu.

Wnioski należy składać w dniach 3-18 listopada 2016r. w Biurze Spraw Studenckich:
Dom Studencki Helios
ul. Czwartaków 13, p.8
p. Marta Wolińska

Więcej informacji

    Aktualności