Konkurs Grantowy Samorządu Studentów

W związku z przeznaczeniem przez Samorząd Studentów UMCS środków finansowych na realizację programu grantowego, uprzejmie informuję o rozpoczęciu konkursu grantowego, na który została przeznaczona kwota 25.000 zł.

 O dofinansowanie mogą ubiegać się samorządy studenckie, koła naukowe, oraz inne uczelniane organizacje studenckie działające na podstawie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz wpisane do rejestru organizacji prowadzonego przez Rektora.

Uprawnione podmioty mogą ubiegać się o dofinansowanie
na organizację projektów kulturalnych
.

Wnioski należy składać w dniach 5-19 marca 2015r. w DS Helios, Biuro Spraw Studenckich, pokój nr.8 - p. mgr Anna Nieoczym.

(9, 10, 12, 16, 18 marca w tych dniach p. Nieoczym przebywa w BSS)

Wzory wniosków oraz regulamin przyznawania grantów dostępne są na stronie
Samorządu Studentów   ( http://www.samorzad.umcs.pl)

Podziału przeznaczonych na ten cel środków dokona Parlament Studentów UMCS w oparciu o projekt podziału przedstawiony przez komisję grantową.


 Oceny wniosków pod względem formalnym oraz merytorycznym dokona komisja grantowa powołana przez Parlament Studentów UMCS. Komisja odrzuci wniosek, który nie spełnia wymogów formalnych, a także jeżeli nie zostało złożone sprawozdanie albo sprawozdanie zawiera braki formalne. Po zakwalifikowaniu wniosków komisja, dokona ich oceny merytorycznej oraz zaproponuje przyznanie dotacji, której wysokość zależeć będzie od liczby pozytywnie rozpatrzonych wniosków oraz wysokości środków przeznaczonych na ten cel.

Piotr Gutowski

Przewodniczący Parlamentu Studentów UMCS

 

    Aktualności

    Data dodania
    6 marca 2015