Konkurs Grantowy Samorządu Studentów

Zarząd Uczelniany Samorządu Studentów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej ogłaszają Konkurs Grantowy Samorządu Studentów dla organizacji studenckich, zrzeszone na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie edycja na rok 2022. Samorząd przeznaczył na granty pulę 45 500 złotych.

O dofinansowanie mogą ubiegać się Rady Wydziałowe Samorządu Studentów, koła naukowe oraz inne uczelniane organizacje studenckie, zrzeszone na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz działające na podstawie ustawy – 
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Wnioski należy składać w dniach 6 kwietnia- 25 kwietnia 2022 r. w Biurze Zarządu Uczelnianego Samorządu Studentów UMCS, DS. Femina, Sala Klubowa, ul. Langiewicza 20, 20-035 Lublin – p. Wiktor Rysak, w godzinach 8:30 - 15:00.

Wzory wniosków oraz regulamin przyznawania grantów dostępne są na stronie Samorządu Studentów.
Podziału przeznaczonych na ten cel środków dokona Parlament Studentów UMCS, w oparciu o projekt podziału przygotowany przez Komisję Grantową.

Oceny wniosków pod względem formalnym oraz merytorycznym dokona Komisja Grantowa powołana przez Parlament Studentów UMCS. Komisja odrzuci wniosek, który nie spełnia wymogów formalnych, a także, jeżeli nie zostało złożone sprawozdanie albo sprawozdanie zawiera braki formalne. Po zakwalifikowaniu wniosków, Komisja dokona ich oceny merytorycznej oraz zaproponuje przyznanie dofinansowania, której wysokość zależeć będzie od liczby pozytywnie rozpatrzonych wniosków oraz wysokości środków przeznaczonych na ten cel.

W przypadku jakichkolwiek pytań, prosimy o kierowanie ich na adres mailowy Przewodniczącego Komisji Grantowej – Dominiki Pycka 
dominika.pycka@umcs.pl.

    Aktualności

    Data dodania
    5 kwietnia 2022