Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia

Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia
na Wydziale Artystycznym UMCS w Lublinie
w kadencji 2019-2024

  1. dr hab. Alicja Snoch-Pawłowska, prof. UMCS, Dziekan, Przewodnicząca Zespołu
  2. dr hab. Alicja Kupiec, Prodziekan ds. studenckich
  3. prof. dr hab. Elwira Śliwkiewicz-Cisak,  Przewodnicząca Zespołu programowego kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
  4. prof. dr hab. Elżbieta Krzemińska, przedstawiciel Zespołu programowego kierunku jazz i muzyka estradowa
  5. prof. dr hab. Artur Popek,  Przewodniczący Zespołu programowego kierunku grafika
  6. dr hab. Sławomir Toman, prof. UMCS, Przewodniczący Zespołu programowego kierunku malarstwo   
  7. dr hab. Wojciech Mendzelewski, Przewodniczący Zespołu programowego kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
  8. studentka Karolina Mirosław vel Matysiak, studia pierwszego stopnia
  9. student Szymon Nowak, studia drugiego stopnia
  10. studentka Valeriia Cholovska, studia jednolite

            Kontakt z Wydziałowym Zespołem ds. Jakości Kształcenia: asp@umcs.pl