Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia

Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia
na Wydziale Artystycznym UMCS w Lublinie
w kadencji 2019-2024

  1. dr hab. Alicja Snoch-Pawłowska, prof. UMCS, Dziekan, Przewodnicząca Zespołu
  2. dr hab. Alicja Kupiec, Prodziekan ds. studenckich
  3. prof. dr hab. Elwira Śliwkiewicz-Cisak,  Przewodnicząca Zespołu programowego kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
  4. prof. dr hab. Elżbieta Krzemińska, przedstawiciel Zespołu programowego kierunku jazz i muzyka estradowa
  5. prof. dr hab. Artur Popek,  Przewodniczący Zespołu programowego kierunku grafika
  6. dr hab. Sławomir Toman, prof. UMCS, Przewodniczący Zespołu programowego kierunku malarstwo   
  7. dr hab. Wojciech Mendzelewski, Przewodniczący Zespołu programowego kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
  8. student Michał Orkiszewski, studia pierwszego stopnia
  9. student Monika Szydłowska, studia drugiego stopnia
  10. student Dominika Marek, studia jednolite

            Kontakt z Wydziałowym Zespołem ds. Jakości Kształcenia: asp@umcs.pl