Dziekani Wydziału

related

DZIEKAN
dr hab. Alicja Snoch-Pawłowska, prof. UMCS

Dyżur dziekański w dziekanacie, pokój 105: poniedziałek i czwartek  14.00-15.00
po wczesniejaszym umówieniu - email: asp@umcs.pl

Dyżur dziekański online, Teams: środa 14.00-16.00

Dziekanat tel. 81 537 69 50 

 

PRODZIEKAN DS. STUDENCKICH  
dr hab. Alicja Kupiec 

pok. 108

Dyżur dziekański - pokój 108/online na Teams: środa 13:10-14:10, czwartek 10:35-12:15
tel. 81 537 69 45 - w trakcie dyżurów
e-mail: alicja.kupiec@umcs.pl