Dziekani Wydziału

related

DZIEKAN
dr hab. Alicja Snoch-Pawłowska, prof. UMCS

Dyżur dziekański w dziekanacie, pokój 105: poniedziałek 11:00-13:00 oraz piątek 11:20-12:20
po wczesniejaszym umówieniu - email: alicja.snoch-pawlowska@mail.umcs.pl

Dziekanat tel. 81 537 69 50 

 

PRODZIEKAN DS. STUDENCKICH  
dr hab. Alicja Kupiec, prof. UMCS

pok. 108

Dyżur dziekański - pokój 108, wtorek 11:00-12:00 oraz czwartek 12:00-14:00
tel. 81 537 69 45 - w trakcie dyżurów
e-mail: alicja.kupiec@umcs.pl