Dziekani Wydziału

 

Dziekan

prof. dr hab. Krzysztof Szymanowicz

pok. 105, tel. 81 537 69 50, e-mail: krzysztof.szymanowicz@poczta.umcs.lublin.pl


Prodziekan ds. studenckich i kształcenia 

dr hab. Alicja Snoch-Pawłowska 

pok. 108, tel. 81 537 69 45 - w trakcie dyżurów: wtorek i czwartek  11.00 - 13.00

e-mail: asp@umcs.pl

 

Prodziekan ds. naukowych i artystycznych

dr Anna Beata Barańska

Konsultacje: poniedziałek 9.00-11.00

pok. 108, tel. 81 537 69 45, e-mail: annabeata.baranska@poczta.umcs.lublin.pl


 

Dziekanat:

Kierownik dziekanatu: mgr Anna Wójcik

pok. 106, tel. 81 537-69-50, e-mail: warto@poczta.umcs.lublin.pl

Przewody naukowe:

pok. 106, tel. 81 537-69-57,


Sprawy studenckie: mgr inż. Agnieszka Banaszek, mgr Anna Chabros,

pok. 107, tel. 81 537-69-25, e-mail: artystyczny@poczta.umcs.lublin.pl

Dziekanat jest czynny od poniedziałku do czwartku w godz. 10-14, 
w piątki nieczynny.