Dziekani Wydziału

 

Dziekan

prof. dr hab. Krzysztof Szymanowicz

pok. 105, tel. 81 537 69 50, e-mail: krzysztof.szymanowicz@poczta.umcs.lublin.pProdziekan ds. studenckich i kształcenia 

dr hab. Alicja Snoch-Pawłowska 

pok. 108, tel. 81 537 69 45, wtorek 12-14, czwartek 8-9.30, e-mail: asp@umcs.pl

 

Prodziekan ds. naukowych i artystycznych

dr Anna Beata Barańska

pok. 108, tel. 81 537 69 45, e-mail: annabeata.baranska@poczta.umcs.lublin.pl 

Dziekanat:

Kierownik dziekanatu: mgr Anna Wójcik

pok. 106, tel. 81 537-69-50, e-mail: warto@poczta.umcs.lublin.pl

Przewody naukowe: mgr Dorota Lis

pok. 106, tel. 81 537-69-57, e-mail: dorota.lis@poczta.umcs.lublin.pl


Sprawy studenckie: mgr inż. Agnieszka Banaszek, mgr Anna Chabros,

pok. 107, tel. 81 537-69-25, e-mail: artystyczny@poczta.umcs.lublin.pl

Dziekanat jest czynny od poniedziałku do czwartku w godz. 10-14, 
w piątki nieczynny.