Dziekani Wydziału

related

DZIEKAN
dr hab. Alicja Snoch-Pawłowska, prof. UMCS

pok. 105
poniedziałek 13.00 - 15.00
czwartek    13.00 - 15.00
tel. 81 537 69 50 
e-mail: asp@umcs.pl  

  

PRODZIEKAN DS. STUDENCKICH  
dr hab. Alicja Kupiec 

pok. 108
wtorek 11.00-13.00
czwartek 10.00 - 12.00
tel. 81 537 69 45 - w trakcie dyżurów
e-mail: alicja.kupiec@umcs.pl