edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

TYGODNIOWE ROZKŁADY ZAJĘĆ - semestr letni 2021/2022

W obecnym semestrze zajęcia odbywają się stacjonarnie orócz wieloosobowych wykładów i nielicznych uzasadnionych wyjątków.

Niezależnie od formy prowadzenia zajęć - zdalnej czy stacjonarnej - OBOWIĄZUJĄ tygodniowe rozkłady zajęć.  

Wszyscy uczestnicy zajęć proszeni są o zapoznanie się z aktualnymi zasadami organizacji zajęć w okresie epidemii publikowanymi na TABLICY OGŁOSZEŃ i w AKTUALNOŚCIACH.