edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

TYGODNIOWE ROZKŁADY ZAJĘĆ - semestr zimowy 2023/2024

Wszyscy uczestnicy zajęć proszeni są o zapoznanie się z aktualnymi zasadami organizacji zajęć publikowanymi na TABLICY OGŁOSZEŃ i w AKTUALNOŚCIACH.