edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

TYGODNIOWE ROZKŁADY ZAJĘĆ - semestr zimowy 2020/2021

UWAGA!  NASTĄPIŁY ZMIANY W TYGODNIOWYCH ROZKŁADACH ZAJĘĆ! 
Na czerwono w rozkładach  zaznaczono zajęcia, które przejdą w formę zdalną.

Obowiązują  ustalone dotychczas tygodniowe rozkłady zajęć.  

Wszyscy uczestnicy zajęć proszeni są o zapoznanie się z aktualnymi zasadami organizacji zajęć publikowanymi na TABLICY OGŁOSZEŃ i w AKTUALNOŚCIACH.