edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

studia pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki

specjalność nauczycielska

TYGODNIOWE ROZKŁADY ZAJĘĆ - semestr zimowy 2019/2020


 

 

 

 

 

 

edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

studia drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki

TYGODNIOWE ROZKŁADY ZAJĘĆ - semestr zimowy 2019/2020