related

PROGRAM MOBILNOŚCI STUDENTÓW

M O S T


MOST to program mobilności studentów i doktorantów. Od 1999 r. cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem, umożliwiając studiowanie przez semestr lub cały rok akademicki na jednej z ponad dwudziestu  polskich uczelni partnerskich.

Udział w Programie jest bezpłatny i niezależny od trybu studiów.

O miejsce z MOST-owej oferty mogą się ubiegać:

 • studenci po ukończeniu drugiego semestru jednolitych studiów magisterskich,
 • studenci po ukończeniu drugiego semestru studiów na studiach I stopnia,
 • studenci po ukończeniu pierwszego semestru na studiach II stopnia,
 • doktoranci po ukończeniu pierwszego roku studiów doktoranckich.

Rekrutacja na MOST odbywa się dwa razy w roku:

 • od 15 kwietnia do 15 maja (rekrutacja na semestr zimowy i cały rok akademicki),
 • od 31 października do 30 listopada (rekrutacja na semestr letni).

W tych okresach na stronie internetowej Programu aktywny jest link https://most.uka.uw.edu.pl/, umożliwiający zapoznanie się z aktualną ofertą MOST-u oraz założenie konta w systemie IRK MOST, za pośrednictwem którego dokonuje się rejestracji i uzyskuje status osoby ubiegającej się o udział w Programie MOST.

MOST daje możliwość:

 • realizacji programu studiów na uczelni innej niż macierzysta,
 • wyboru dodatkowych, związanych z zainteresowaniem studentki/studenta, zajęć dydaktycznych,
 • nawiązania kontaktu ze specjalistami w danej dziedzinie, pracującymi na uczelni innej niż macierzysta,
 • korzystania z księgozbioru innej uczelni, wykonywania kwerend bibliotecznych poza ośrodkiem macierzystym,
 • prowadzenia badań do pracy seminaryjnej, magisterskiej, czy  dysertacji doktorskiej w środowisku powiązanym z przedmiotem analiz,
 • nawiązania kontaktów ze środowiskiem naukowym innego wydziału, instytutu, katedry,
 • wykazania się, także przed przyszłym pracodawcą, umiejętnością adaptacji do nowych warunków, mobilnością.

Uczelnie partnerskie uczestniczące w Programie:

 

KOORDYNATORZY PROGRAMU MOST NA UNIWERSYTECIE MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE:

studentki  i studenci
mgr Elwira Mrugała
Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów
Biuro ds. Kształcenia
Zespół ds. Toku Studiów
20-031 Lublin Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
e-mail: elwira.mrugala@poczta.umcs.lublin.pl
tel. (81) 537 54 64, (81) 537 57 91

doktorantki i doktoranci
mgr Tomasz Góźdź
Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów
Biuro ds. Kształcenia
Zespół ds. Spraw Studiów Doktoranckich
20-031 Lublin Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
e-mail: studia.doktoranckie@poczta.umcs.lublin.pl
tel. (81) 537 52 88

KOORDYNATORZY PROGRAMU MOST NA WYDZIALE ARTYSTYCZNYM:

Instytut Sztuk Pięknych
dr hab. Barbara Niścior
Katedra Malarstwa i Rysunku, pok. 36
al. Kraśnicka 2b, 20-718 Lublin
e-mail: barbara.niscior@mail.umcs.pl
tel.: (81) 537-69-34, 504-046-626

Instytut Muzyki
dr hab. Piotr Wijatkowski
Zakład Dyrygentury pok. 117
al. Kraśnicka 2a, 20-718 Lublin
e-mail: piotr.wijatkowski@poczta.umcs.lublin.pl
tel. (81) 537- 69- 01, (81) 537-69-12 

Program MOST (strona główna)

IRK MOST

Zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej rekrutacji do Programu Mobilności Studentów i Doktorantów „MOST”.

Działający od prawie 15 lat Program umożliwia studiowanie na jednym z ponad dwudziestu najlepszych ośrodków akademickich w Polsce, a każda zainteresowana osoba z pewnością znajdzie w nim ofertę dla siebie. „MOST” ma ich ponad 1000 na studiach licencjackich oraz kolejny 1000 na studiach uzupełniających magisterskich. Oczywiście także osoby studiujące w systemie jednolitych studiów magisterskich znajdą coś dla siebie, a pakiet ponad 200 ofert skierowany jest wyłącznie do doktorantów.

Co najistotniejsze Program „MOST” umożliwia studiowanie na uczelni przyjmującej nie tylko na takim samym kierunku jak na uczelni macierzystej, ale także na kierunku pokrewnym. Skorzystanie z oferty Programu jest możliwe nawet wtedy, gdy było się już uczestnikiem Programu Erasmus. Zasada oczywiście działa również w drugą stronę – bycie MOST-owiczem nie uniemożliwi wyjazdu „na Erasmusa”.

Ze wszystkimi szczegółami można zapoznać się na stronie Programu:www.most.amu.edu.pl