jazz i muzyka estradowa

TYGODNIOWE ROZKŁADY ZAJĘĆ - semestr letni 2023/2024

Wszyscy uczestnicy zajęć proszeni są o zapoznanie się z aktualnymi zasadami organizacji zajęć publikowanymi na TABLICY OGŁOSZEŃ i w AKTUALNOŚCIACH.