Instytut Sztuk Pięknych

TERMINY EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH w roku akademickim 2021/2022


Egzaminy dyplomowe na kierunkach studiów plastycznych: grafika, malarstwo, edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, odbędą się w terminach:
1.Termin lipcowy:
- do 27 czerwca 2022 r. – składanie wymaganej dokumentacji w dziekanacie
- 11 – 15 lipca 2022 r. – termin egzaminów pisemnej pracy dyplomowej oraz dyplomu artystycznego.
2. Termin wrześniowy:
- do 29 sierpnia 2022 r. – składanie wymaganej dokumentacji w dziekanacie
- 12 - 16 września 2022 r. - termin egzaminów pisemnej pracy dyplomowej oraz dyplomu artystycznego.