Pełnomocnicy na wydziale

Funkcje Koordynatora Programu Eramus+ na Wydziale Artystycznym pełnią:

Instytut Sztuk Pięknych

Dr hab. Agnieszka Zawadzka

konsultacje:  sala 32, ISP

e-mail: agnieszkazawadzka21@wp.pl

Instytut Muzyki

Prof. dr hab. Elżbieta Krzemińska

konsultacje:

e-mail: elzbieta.krzeminska@umcs.pl