Prodziekan ds. studenckich

dr hab. Alicja Kupiec 

pok. 108
dyżury: wtorek 11.00-13.00, czwartek 10.00 - 12.00
tel. 81 537 69 45 - w trakcie dyżurów
e-mail: alicja.kupiec@umcs.pl