Prodziekan ds. studenckich

PRODZIEKAN DS. STUDIÓW PLASTYCZNYCH

dr hab. Alicja Kupiec, prof. UMCS

pok. 108
dyżury: wtorek 13:30-15:00 oraz czwartek 13:00-15:00
tel. 81 537 69 45 - w trakcie dyżurów
e-mail: alicja.kupiec@umcs.pl

 

PRODZIEKAN DS. STUDIÓW MUZYCZNYCH

prof. dr hab. Małgorzata Nowak 

pok. 106
dyżury: wtorek 12:00-14:00 oraz środa 13:00-15:00
tel. 81 537 69 56 - w trakcie dyżurów
e-mail: malgorzata.nowak@mail.umcs.pl