Prodziekan ds. studenckich

dr hab. Alicja Kupiec 

pok. 108
dyżury: środa 13:10-14:10, czwartek 10:35-12:15
tel. 81 537 69 45 - w trakcie dyżurów
e-mail: alicja.kupiec@umcs.pl