edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

studia pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki

TYGODNIOWE ROZKŁADY ZAJĘĆ - semestr zimowy 2019/2020

 

 

 

 

 

 

edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

studia drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki

TYGODNIOWE ROZKŁADY ZAJĘĆ - semestr zimowy 2019/2020