edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

TYGODNIOWE ROZKŁADY ZAJĘĆ - semestr zimowy 2020/2021

UWAGA!  NASTĄPIŁY ZMIANY W TYGODNIOWYCH ROZKŁADACH ZAJĘĆ! 
PONIŻEJ ZAMIESZCZONO ZAKTUALIZOWANE ROZKŁADY ZAJĘĆ.

Obowiązują  ustalone dotychczas tygodniowe rozkłady zajęć.  

Wszyscy uczestnicy zajęć proszeni są o zapoznanie się z aktualnymi zasadami organizacji zajęć publikowanymi na TABLICY OGŁOSZEŃ i w AKTUALNOŚCIACH.