edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

TYGODNIOWE ROZKŁADY ZAJĘĆ - semestr zimowy 2021/2022

Niezależnie od formy prowadzenia zajęć - zdalnej czy hybrydowej - OBOWIĄZUJĄ tygodniowe rozkłady zajęć.  

Wszyscy uczestnicy zajęć proszeni są o zapoznanie się z aktualnymi zasadami organizacji zajęć w okresie epidemii publikowanymi na TABLICY OGŁOSZEŃ i w AKTUALNOŚCIACH.