Instytut Sztuk Pięknych

I termin
do 16 czerwca 2023 – składanie prac pisemnych w APD, a na kierunkach
grafika II st. i Graphic Arts II st. składanie całej pracy dyplomowej w APD
19 – 22 czerwca 2023 – składanie w Dziekanacie dokumentów do obrony
3 – 7 lipca 2023 – obrony prac artystycznych i pisemnych
 
II termin
do 24 sierpnia 2023 – składanie prac pisemnych w APD, a na kierunkach
grafika II st. i Graphic Arts II st. składanie całej pracy dyplomowej w APD
28-31 sierpnia 2023 – składanie w Dziekanacie dokumentów do obrony
11-15 września 2023 – obrony prac artystycznych i pisemnych