Władze Wydziału Artystycznego


Dziekan
dr hab. Alicja Snoch-Pawłowska, prof. UMCS
pok. 105, tel. 797-701-709, e-mail: alicja.snoch-pawlowska@mail.umcs.pl

Prodziekan ds. studiów plastycznych
dr hab. Alicja Kupiec, prof. UMCS
pok. 108, tel. 81 537-69-45, e-mail: alicja.kupiec@mail.umcs.pl

Prodziekan ds. studiów muzycznych
prof. dr hab. Małgorzata Nowak
pok. 106, tel. 81 537 69 56, e-mail: malgorzata.nowak@mail.umcs.pl

Dyrektor Instytutu Muzyki
dr hab. Piotr Wijatkowski, prof. UMCS
tel. 81 537-69-12, e-mail: piotr.wijatkowski@mail.umcs.pl

Zastępca Dyrektora Instytutu Muzyki
prof. dr hab. Elwira Śliwkiewicz-Cisak
e-mail: elwira.sliwkiewicz-cisak@mail.umcs.pl

Dyrektor Instytutu Sztuk Pięknych
prof. dr hab. Krzysztof Szymanowicz
e-mail: krzysztof.szymanowicz@mail.umcs.pl

Zastępca Dyrektora Instytutu Sztuk Pięknych
dr Radosław Skóra
e-mail: radoslaw.skora@mail.umcs.pl

Dziekanat Wydziału Artystycznego
Budynek Instytutu Sztuk Pięknych


Sprawy studenckie:
mgr inż. Agnieszka Banaszek (grafika mgr, grafika II st., jazz i muzyka estradowa I st. i II st.)
mgr Anna Chabros (edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej I st. i II st., edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych I st. i II st., malarstwo mgr)
pok. 107, tel. 81 537-69-25, e-mail: artystyczny@umcs.pl

Asystent Dziekana:
Hanna Popruha (graphic arts II st.)
pok. 108, tel. 81 537-69-45, e-mail: hanna.popruha@mail.umcs.pl

Godziny przyjęć dziekanatu:
poniedziałek - czwartek - 10:00-14:00
piątek - nieczynny

Instytut Sztuk Pięknych


Sekretariat:
mgr Anna Łukasik
pok. 9, tel. 81 537-69-40, e-mail: plastyka@umcs.pl

Finanse i zamówienia publiczne:
mgr Agnieszka Graniczka
pok. 9, tel. 81 537-69-24, e-mail: plastyka@umcs.pl

Badania naukowe i postępowania awansowe:
mgr Dorota Lis
pok. 8, tel. 81 537-69-47, e-mail: dorota.lis@mail.umcs.pl

Kierownik ds. Administracji:
mgr Anna Wójcik
pok. 106, tel. 81 537-69-50, e-mail: warto@umcs.pl

Koordynator ds. informacji i promocji
mgr Julia Maj
pok. 111, tel. 81 537-69-57, e-mail: julia.maj@mail.umcs.pl

Kierownik Administracji budynku
mgr Edmund Skulimowski
pok. 101 tel: 81-537-69-10, e-mail: edmund.skulimowski@mail.umcs.pl

Instytut Sztuk Pięknych: Al. Kraśnicka 2b
20–718 Lublin
portiernia: tel. (81) 537-69-00


Instytut Muzyki


Sekreteriat:
mgr Dorota Strzałkowska 
pok. 115, tel. 81 537-69-12, e-mail: muzyka@umcs.pl

Finanse i zamówienia publiczne:
mgr Agnieszka Mordel
pok. 7, tel. 81 537-69-18, e-mail: agnieszka.mordel@mail.umcs.pl

Instytut Muzyki:
Al. Kraśnicka 2a
20-718 Lublin
portiernia: tel. (81) 537-69-01