W oparciu o ZARZĄDZENIE Nr 18/2020 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, §4. 1. Wprowadza się obowiązek ograniczenia do minimum bezpośrednich kontaktów pracowników w pracy.

Wszystkie sprawy prosimy zgłaszać telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Przekazywanie dokumentów odbywa się przez portiernię.

W przypadku odbioru dyplomów oraz ważnych dokumentów prosimy o wcześniejsze umówienie się na spotkanie.

 

Dziekanat: artystyczny@poczta.umcs.lublin.pl

Dziekan: alicja.snoch-pawlowska@mail.umcs.pl

Prodziekan: alicja.kupiec@mail.umcs.pl

Kierownik ds. administracji: warto@poczta.umcs.lublin.pl

Sekretariat ISP: plastyka@poczta.umcs.lublin.pl

Sekretariat IM: muzyka@poczta.umcs.lublin.pl

Kierownik administracji budynku: edmund.skulimowski@mail.umcs.pl

Referent ds. informacji i promocji: julia.maj@mail.umcs.pl

 

Dziekanat

Budynek Instytutu Sztuk Pięknych

Kierownik ds. Administracji: mgr Anna Wójcik
pok. 106, tel. 81 537-69-50, e-mail: warto@poczta.umcs.lublin.pl

Obsługa procesu dydaktycznego i jakości kształcenia: Hanna Popruha
pok. 108, tel. 81 537-69-45, e-mail: hanna.popruha@mail.umcs.pl

Sprawy studenckie: mgr inż. Agnieszka Banaszek, mgr Anna Chabros,
pok. 107, tel. 81 537-69-25, e-mail: artystyczny@poczta.umcs.lublin.pl

Godziny przyjęć:

  • poniedziałek - czwartek - 10:00-14:00
  • piątek - nieczynny

Instytut Sztuk Pięknych

Al. Kraśnicka 2b
20–718 Lublin
portiernia: tel. (81) 537-69-00

Sekretariat pok. 9:
mgr  Agnieszka Graniczka tel. 81 537-69-24, e-mail: plastyka@poczta.umcs.lublin.pl

mgr Anna Łukasik tel. 81 537-69-40, e-mail: plastyka@poczta.umcs.lublin.pl

 

Badania naukowe i postępowania awansowe
mgr Dorota Lis, pok. 8, tel. 81 537 69 47, e-mail: dorota.lis@mail.umcs.pl

 

Instytut Muzyki

Al. Kraśnicka 2a
20-718 Lublin
portiernia: tel. (81) 537-69-01

Sekreteriat:
mgr Dorota Strzałkowska pok. 115, tel. 81 537-69-12, e-mail: muzyka@poczta.umcs.lublin.pl

mgr Agnieszka Mordel pok. 7, tel. 81 537-69-18, e-mail: agnieszka.mordel@mail.umcs.pl