Instytut Sztuk Pięknych
Al. Kraśnicka 2b
20–718 Lublin
portiernia: tel. 81 537-69-00
sekretariat: tel.81 537-69-40

e-mail: plastyka@poczta.umcs.lublin.pl


Instytut Muzyki
Al. Kraśnicka 2a
20-718 Lublin
portiernia: tel. 81 537-69-01
sekretariat: tel. 81 537-69-12

e-mail: muzyka@poczta.umcs.lublin.pl