Biblioteka Wydziału Artystycznego
Adres email: biblioteka.wa@umcs.pl


Bibliotekarz prowadzący:
mgr Joanna Michalczuk, kustosz
tel. 81 537 69 42 , e-mail: joanna.michalczuk@mail.umcs.pl

Pracownicy:
mgr Artur Łukasik, bibliotekarz, e-mail: artur.lukasik@mail.umcs.pl
mgr Arkadiusz Kostecki, młodszy bibliotekarz, e-mail: arkadiusz.kostecki@mail.umcs.pl

Realizowane zadania:
gromadzenie zbiorów,
opracowywanie formalne i rzeczowe zbiorów,
udostępnianie zbiorów,
udzielanie informacji bibliotecznej, bibliograficznej i rzeczowej.

Godziny dyżurów:
Instytut Muzyki: poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 8.00-15.00, wtorek: 8.00-17:00
Instytut Sztuk Pięknych: poniedziałek - piątek: 8.00-15.00

Biblioteka Instytutu Muzyki
Al. Kraśnicka 2A
20-718 Lublin, pok. 5
tel. 81 537 69 19

Profil zbiorów:
Biblioteka Instytutu Muzyki – druki zwarte i wydawnictwa ciągłe, tematycznie związane z muzyką polską i obcą (zwłaszcza klasyczną, etniczną, jazzową i rozrywkową), metodyką nauczania muzyki, chóralistyką i muzykoterapią, a także zbiory specjalne (nuty i nośniki cyfrowe), niezbędne przy realizacji zajęć na Wydziale Artystycznym.

Biblioteka Instytutu Sztuk Pięknych
Al. Kraśnicka 2B
20-718 Lublin, pok. 20
tel. 81 537 69 42

Profil zbiorów:
Biblioteka Instytutu Sztuk Pięknych – druki zwarte i wydawnictwa ciągłe, a także katalogi wystaw i innych imprez kulturalnych, tematycznie związane ze sztuką polską i zagraniczną, metodyką nauczania sztuki, psychologią twórczości, estetyką, czy multimediami, niezbędne przy realizacji zajęć na Wydziale Artystycznym.


BIBLIOTEKA UMCS

BIBLIOTEKA UMCS WA