Dziekanat - sprawy studenckie

mgr inż. Agnieszka Banaszek
mgr Anna Chabros

pok. 107
tel. 81 537-69-25
e-mail: artystyczny@poczta.umcs.lublin.pl 

W oparciu o ZARZĄDZENIE Nr 18/2020 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, §4. 1. Wprowadza się obowiązek ograniczenia do minimum bezpośrednich kontaktów pracowników w pracy.

Wszystkie sprawy prosimy zgłaszać telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Przekazywanie dokumentów odbywa się przez portiernię.

W przypadku odbioru dyplomów oraz ważnych dokumentów prosimy o wcześniejsze umówienie się na spotkanie.