Dziekanat - sprawy studenckie

mgr inż. Agnieszka Banaszek
mgr Anna Chabros

pok. 107
tel. 81 537-69-25
e-mail: artystyczny@poczta.umcs.lublin.pl 

Dziekanat jest czynny od poniedziałku do czwartku w godz. 10-14, 
w piątki nieczynny.