Współpraca z innymi jednostkami

Program Erasmus:

Univerzita Tomase Bati ve Zline, Czechy
Univerzita Hradec Kralowe, Czechy
Universite de Haute - Bretagne (Rennes II), Francja
University of Southampton, Wielka Brytania
Sliauliai University, Litwa
Uludag University Bursa, Turcja
 
 
Współpraca z ośrodkami krajowymi:
 
Akademia Muzyczna w Katowicach
Akademia Muzyczna w Poznaniu
Akademia Muzyczna w Krakowie
Akademia Muzyczna w Gdańsku
Uniwerstytet Muzyczny w Warszawie
Uniwersytet Warszawski
Instytut Muzyki i Tańca w Warszawie
Katolicki Uniwersytet Lubelski
Teatr Muzyczny w Lublinie
Związek Kompozytorów Polskich
Filharminia im. H. Wieniawskiego w Lublinie
Polskie Stowarzyszenie Jazzowe
Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
Politechnika Białostocka
Galeria Labirynt w Lublinie
Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych
Stowarzyszenie Artystyczne Otwarta Pracownia
Zespół Szkół Plastycznych w Lublinie
Galeria 72, Muzeum Ziemi Chełmskiej
XIV Liceum im. Z. Herberta w Lublinie
Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Lubelski
 
 
Współpraca z ośrodkami zagranicznymi:
 
Univerity of Zagreb, Chorwacja
The Nordoff-Robbins Music Therapy Center, Londyn, Wielka Brytania
University of Bergen, Norwegia
Life-Action School of Fine Arts, Moskwa, Rosja
University of the West of Engladn, Bristol, Wielka Brytania
Croatian Carl Orff Association- HUCO, Zagrzeb, Chorwacja
Akademie fur angewandte Musiktherapie Crossen, Niemcy
Akademia Muzyki i Teatru w Wilnie, Litwa
Mercyhurst University Erie, USA
Uniwersytet Zachodni Timisoara, Rumunia
Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków we Francji
Salzburg International Summer Academy of Fine Arts, Austria
Museum Modern Art Hunfeld, Niemcy
Chiang Mai University, Tajlandia
Society for Arts, Chicago, USA
Royal University of Fine Arts, Phnom Penh, Kambodża
Chulalongkorn University, Bankok, Tajlandia
Akademia Sztuk Pięknych we Lwowie
Centrum Edukacji Artystycznej we Lwowie
Akademia Sztuk Pięknych w Mińsku, Białoruś
Białoruski Uniwersytet Państwowy w Mińsku, Białoruś
Queensland College of Arts Brisbane, Australia