Uczelniana Komisja Wyborcza Samorządu Studentów UMCS jest wyborczym organem Samorządu Studentów UMCS. Do jej zadań należy przeprowadzanie oraz dbanie o prawidłowy przebieg wyborów do organów Samorządu Studentów. Składa się z 7 członków wybieranych przez Parlament Studentów UMCS na dwuletnią kadencję.

 

 

Przed wnioskiem Wydziałowej Komisji Wyborczej prosimy o bezpośredni kontakt z UKWSS w celu ustalenia harmonogramu czynności wyborczych. Każdy z członków WKW jest obowiązany do zapoznania się z §133–154 Regulaminu Samorządu Studentów UMCS z dnia 14 stycznia 2013 r.

    Autor
    Samorząd Studentów UMCS