Studiuj w Lublinie – Europejskiej Stolicy Młodzieży 2023

Miasto Lublin we współpracy z lubelskimi uczelniami zaprosiło tegorocznych i przyszłych kandydatów na studia na wyjątkowe, bo pierwsze wspólnie zorganizowane drzwi otwarte.

21 marca br. na placu Litewskim odbyła się inicjatywa pn. „Studiuj w Lublinie, Europejskiej Stolicy Młodzieży 2023”, przygotowana z myślą o tegorocznych i przyszłych kandydatach na studia. Tego dnia każdy zainteresowany mógł poznać ofertę edukacyjną przygotowaną przez lubelskie uczelnie wyższe: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Przyrodniczy, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Politechnikę Lubelską, Lubelską Akademię WSEI oraz Akademię Nauk Społecznych i Medycznych – Akademię Nauk Stosowanych.

Uroczystego otwarcia dokonali przedstawiciele miasta i lubelskich uczelni: prezydent Lublina – dr Krzysztof Żuk, zastępca prezydenta ds. Kultury, Sportu i Partycypacji – Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, prorektor ds. studentów i jakości kształcenia UMCS – prof. dr hab. Dorota Kołodyńska, rektor UP – prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk, prorektor ds. studenckich UP – dr hab. Urszula Kosioł-Korzecka, prof. UP, prorektor ds. kształcenia i dydaktyki UM – prof. dr hab. Kamil Torres, prorektor ds. studenckich PL – dr hab. inż. Paweł Droździel, prof. ds. kształcenia KUL – dr hab. Ewa Trzaskowska, prof. KUL, rektor ANSiM – dr Emilia Żerel, prof. ANSiM oraz prorektor ds. kształcenia i spraw studenckich Lubelskiej Akademii WSEI – dr Mariusz Paździor, prof. WSEI.

Tego dnia na placu Litewskim zgromadziło się wiele osób zainteresowanych studiowaniem w Lublinie. Podczas plenerowego spotkania można było zapoznać się z bogatą ofertą edukacyjną uczelni, wymienić się doświadczeniami, nawiązać nowe znajomości, uzyskać odpowiedzi na nurtujące pytania związane m.in. z procesem aplikowania na studia.

Na zainteresowanych czekali również przedstawiciele naszej Alma Mater. Pod namiotami UMCS można było porozmawiać z pracownikami Biura Promocji, Biura Rekrutacji oraz Biura Rozwoju Kompetencji, którzy odpowiadali na wszelkie pytania, dotyczące poszczególnych kierunków oraz całego procesu rekrutacji. Oprócz tego była możliwość spotkania z doradcą zawodowym oraz specjalistą ds. planowania i realizowania ścieżki edukacji i kariery. Podczas wydarzenia obecni byli także studenci z różnych kierunków, którzy opowiedzieli, co interesującego dzieje się na wydziałach. Reprezentowali oni liczne koła naukowe i organizacje studenckie.

Wydział Historii i Archeologii UMCS godnie reprezentowali: Pani dr hab. Małgorzata Kołacz-Chmiel z Katedry Historii Starożytnej i Średniowiecznej, członkowie Koła Naukowego Amatorów Antyku oraz Przewodniczący Koła Naukowego Studentów Krajoznawców, Pan Jakub Wisiński.

Serdecznie dziękujemy i zapraszamy do studiowania na UMCSie!

Centrum Prasowe UMCS

Fot. / wideo: Paulina Litka

    Aktualności

    Data dodania
    29 marca 2023