Rada Wydziałowa Samorządu Studentów Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS

Informacje o Radzie Wydziałowej Samorządu Studentów Wydziału Pedagogiki Psychologii UMCS

Nazwa  Rada Wydziałowa Samorządu Studentów Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS

Zarząd:
Przewodnicząca
Justyna Golonka
Wiceprzewodniczący Kaja Szach
Sekretarz Julia Wiatr

Opiekun   dr Beata Daniluk

Cele

  • Organizacja życia kulturalnego studentów
  • Pomoc przy organizowaniu wszelakich wydarzeń na wydziale
  • Promocja Wydziału
  • Pomoc finansowa projektów studentów
  • Wsparcie studentów w trudnych sytuacjach
  • Reprezentacja studentów Wydziału
  • Promowanie Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

Dane kontaktowe
Adres email: rwss.pip.umcs@gmail.com
Facebook:https://www.facebook.com/samorzadPIP/

Siedziba
Wydział Pedagogiki i Psychologii
Instytut Pedagogiki
ul. Głęboka 43, pok. 4.35
20-612 Lublin

Terminarz spotkań
Dyżury członków zarządu podamy w przyszłym semestrze, gdy tylko otrzymamy plany zajęć

Projekty stałe
-   Gala Wykładowcy Roku

  • projekt organizowany cyklicznie,
  • Wybór najlepszego Wykładowcy minionego roku akademickiego

  Zarząd Uczelniany Samorządu Studentów