Samorząd studentów WFiS

więcej informacji: facebook.com/samorzad.wfis.umcs

 Skład Rady Wydziałowej Samorządowej Studentów Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS
w roku akademickim 2018/2019