Samorząd studentów WFiS

więcej informacji: facebook.com/samorzad.wfis.umcs

 Skład Rady Wydziałowej Samorządowej Studentów Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS
w roku akademickim 2017/2018

 • Przewodnicząca Rady Wydziałowej Samorządu Studentów Wydziału Filozofii i Socjologii
  Aleksandra Surma
  tel. 503 785 745 e-mail: ae.surma@gmail.com
   
 • Wiceprzewodniczący Rady Wydziałowej Samorządu Studentów Wydziału Filozofii i Socjologii
  Daniel Koprowski
  tel. 693 043 818  e-mail: daniel.koprowski.rwss@gmail.com

 • Sekretarz Rady Wydziałowej Samorządu Studentów Wydziału Filozofii i Socjologii
  Kornelia Młynarczyk
  tel. 602 805 495  e-mail: korneliamlynarczyk36@gmail.com
   
 • Członek Rady Wydziałowej Samorządu Studentów Wydziału Filozofii i Socjologii
  Marcin Lipa
  tel. 883 164 450 e-mail:marcinlipalp@gmail.com
   
 • Członek Rady Wydziałowej Samorządu Studentów Wydziału Filozofii i Socjologii
  Dawid Skowronek
  tel. 518 238 273  e-mail: dawid.skowronek110398@gmail.com
   
 • Członek Rady Wydziałowej Samorządu Studentów Wydziału Filozofii i Socjologii
  Marek Gajewski
  tel. 517 563 134  e-mail: mareka.gajewski@gmail.com
   
 • Członek Rady Wydziałowej Samorządu Studentów Wydziału Filozofii i Socjologii
  Magdalena Niedbała