Komunikat ws. jakości wody na Pływalni CKF 03.03.2020

Centrum Kultury Fizycznej UMCS informuje, że na podstawie sprawozdania nr 4456/02/2020/F/1 4456/02/2020/F/2, 4456/02/2020/M/1, 4456/02/2020/M/2 i 4456/02/2020/M/3 z dnia 03.03.2020 z wyników badań wody basenowej przedstawionych przez akredytowane Laboratorium Badawcze JARS w Legionowie, woda na pływalni CKF spełnia wymagania jakości określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 9.XI.2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. z 2015 r. , poz. 2016).

    Aktualności

    Data dodania
    16 marca 2020