Dyżury pracowników CKF

 Harmonogram dyżurów nauczycieli Centrum Kultury Fizycznej UMCS podczas semestru zimowego 2018/2019.