Dyżury pracowników CKF

 

HARMONOGRAM DYŻURÓW NAUCZYCIELI CENTRUM KULTURY FIZYCZNEJ 
UMCS  W OKRESIE  15.07.2019  - 27.09.2019.

MIEJSCE DYŻURÓW -  POKÓJ NAUCZYCIELSKI / P. 36 CKF/.

 

 

 

HARMONOGRAM  DYŻURÓW  NAUCZYCIELI  CKF UMCS W CZASIE LETNIEJ SESJI EGZAMINACYJNEJ ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019: