Dyżury pracowników CKF

 

HARMONOGRAM DYŻURÓW NAUCZYCIELI CENTRUM KULTURY FIZYCZNEJ 
UMCS W OKRESIE 01.09.2020 - 31.09.2020 W ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020