Dyżury pracowników CKF

 

HARMONOGRAM DYŻURÓW NAUCZYCIELI CENTRUM KULTURY FIZYCZNEJ 
UMCS W SEMESTRZE LETNIM ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020