Zajęcia teoretyczne

Opis zajęć:

 • formy prowadzenia:
  wykład,
  konwersatorium,
  ćwiczenia,
 • problematyka z dziedziny nauk o kulturze fizycznej:
       teoria wychowania fizycznego,
       historia kultury fizycznej,
       teoretyczne podstawy treningu sportowego,
       teoretyczne podstawy treningu zdrowotnego,
       teoria zespołowych gier sportowych,
       teoria sportów indywidualnych,
       marketing i zarządzanie w sporcie,
       podstawy psychologii i pedagogiki w sporcie,
       aspekty prawne działalności sportowej,
       socjologiczne aspekty sportu,
       inne.

Warunki zaliczenia:

 • frekwencja,
 • aktywne uczestnictwo w zajęciach,
 • kolokwium.