Techniki obronne

Opis zajęć:

 • pady i przewroty,
 • wybrane rzuty biodrowe, ręczne i nożne,
 • uwalnianie się z chwytów za ręce, chwyty umożliwiające prowadzenie przeciwnika (transportowe),
 • uwalnianie się z przedniego i tylnego obchwytu tułowia,
 • uwalnianie głowy z uchwytu pod pachą,
 • uwalnianie się z chwytu za włosy i ubranie, obrona w pozycji leżącej przed atakami, przeciwnika stojącego, wybrane sposoby prowadzenia walki w pozycji leżącej,
 • obrona przed usiłowaniem uduszenia oraz uderzeniem nogą, pięścią, głową, nożem i twardym przedmiotem.

Warunki zaliczenia:

 • frekwencja,
 • aktywne uczestnictwo w zajęciach,
 • sprawdzian umiejętności zakończony otrzymaniem certyfikatu ukończenia szkolenia w zakresie technik obrony wydanym przez Studium WFiS UMCS.
  Autor
  Daria Cybulak