Techniki obronne

Opis zajęć:

  • pady i przewroty,
  • wybrane rzuty biodrowe, ręczne i nożne,
  • uwalnianie się z chwytów za ręce, chwyty umożliwiające prowadzenie przeciwnika (transportowe),
  • uwalnianie się z przedniego i tylnego obchwytu tułowia,
  • uwalnianie głowy z uchwytu pod pachą,
  • uwalnianie się z chwytu za włosy i ubranie, obrona w pozycji leżącej przed atakami, przeciwnika stojącego, wybrane sposoby prowadzenia walki w pozycji leżącej,
  • obrona przed usiłowaniem uduszenia oraz uderzeniem nogą, pięścią, głową, nożem i twardym przedmiotem.

Warunki zaliczenia:

  • frekwencja,
  • aktywne uczestnictwo w zajęciach,
  • sprawdzian umiejętności zakończony otrzymaniem certyfikatu ukończenia szkolenia w zakresie technik obrony wydanym przez Studium WFiS UMCS.