Opis zajęć:

 • ćwiczenia oswajające z wodą,
 • nauczanie podstawowych elementów technik pływackich,
 • doskonalenie techniki pływania,
 • elementy ratownictwa i nurkowania,
 • organizacja zawodów pływackich, przepisy,
 • bezpieczeństwo i higiena zajęć na pływalni.


Warunki zaliczenia:

 • frekwencja,
 • aktywne uczestnictwo w zajęciach,
 • sprawdzian umiejętności w zależności od stopnia zaawansowania.
  Autor
  Daria Cybulak