Opis zajęć:

  • ćwiczenia oswajające z wodą,
  • nauczanie podstawowych elementów technik pływackich,
  • doskonalenie techniki pływania,
  • elementy ratownictwa i nurkowania,
  • organizacja zawodów pływackich, przepisy,
  • bezpieczeństwo i higiena zajęć na pływalni.


Warunki zaliczenia:

  • frekwencja,
  • aktywne uczestnictwo w zajęciach,
  • sprawdzian umiejętności w zależności od stopnia zaawansowania.