BADANIA WYDOLNOŚCIOWE

 

USŁUGI LABORATORYJNE
NORMALNY [zł]
ULGOWY [zł]
Ocena mocy anaerobowej Test Wingate
z interpretacja wyników
40/os.
Oznaczanie max zużycia tlenu VO₂ max metodą pośrednią Test Astrand- Rhyming 
z interpretacją wyników
40/os.
Pomiar mocy kończyn dolnych na platformie tenso z interpretacja wyników
40/os.
Pomiar max momentów sił mięśniowych
w warunkach statyki z interpretacją wyników
50/os.
Pomiar składu  ciała: BMI, FAT, FFM, BMR, TBW i inne
10/os.

 

Informacje i zapisy telefonicznie 81 533 20 58 (poniedziałek - piątek w godzinach 6:00-21:40, sobota - niedziela 8:00-20:00) lub osobiście w recepcji Centrum Kultury Fizycznej UMCS