Opis zajęć:

 • teoretyczne podstawy ćwiczeń aerobowych
 • nauczanie podstawowych kroków:
       step-toucz,
       grape- wine,
       heelback,
       v-step,
 • ćwiczenia koordynacji ruchu z muzyką,
 • umiejętność tworzenia prostych układów choreograficznych.


Warunki zaliczenia:

 • frekwencja,
 • aktywne uczestnictwo w zajęciach,
 • przygotowanie prostego układu choreograficznego.