Wspinaczka sportowa

Opis zajęć:

 • teoretyczne aspekty wspinaczki sportowej,
 • nauczanie podstawowych technik wspinaczki,
 • organizacja i udział w zawodach wspinaczki sportowej,
 • bezpieczeństwo na zajęciach.


Warunki zaliczenia:

 • frekwencja,
 • aktywne uczestnictwo w zajęciach,
 • sprawdzian wiadomości i umiejętności w zakresie wspinaczki sportowej.
  Autor
  Daria Cybulak