Wspinaczka sportowa

Opis zajęć:

  • teoretyczne aspekty wspinaczki sportowej,
  • nauczanie podstawowych technik wspinaczki,
  • organizacja i udział w zawodach wspinaczki sportowej,
  • bezpieczeństwo na zajęciach.


Warunki zaliczenia:

  • frekwencja,
  • aktywne uczestnictwo w zajęciach,
  • sprawdzian wiadomości i umiejętności w zakresie wspinaczki sportowej.