Centrum Kultury Fizycznej UMCS powstało w 1951 r. jako międzywydziałowa jednostka organizacyjna i dydaktyczna, świadcząca usługi w dziedzinie kultury fizycznej dla potrzeb studentów różnych wydziałów Uniwersytetu.

Do zadań jednostki należy prowadzenie zajęć dydaktycznych wychowania fizycznego oraz zajęć treningowych.

Wychodząc naprzeciw potrzebom studentów, jednostka współorganizuje różne imprezy sportowe i rekreacyjne, np.: Bieg o Puchar JM Rektora UMCS, Międzywydziałowe Mistrzostwa UMCS w piłce nożnej, Drzwi Otwarte UMCS, Kozienalia na Sportowo, zawody sportowe dla osób z niepełnosprawnościami. 

W ramach działalności prozdrowotnej pracownicy CKF prowadzą zajęcia z gimnastyki korekcyjnej i leczniczej dla studentów z dysfunkcją aparatu ruchowego oraz zajęcia sportowe dla pracowników UMCS.